Site map

WELCOME

Confirmation page

Worship

New Special Services

Worship - Opening times

Sermons

Visitors

Visitors - Access Information

Visitors - Photography

St David's Shrine

A Brief History

A Shrine Restored

Prayer Requests

Shrine Shop

Bishop

Bishop - Present holder

Bishop - Past Bishops

Music

The Choir

The Choir - Services

The Choir - Recordings

The Choir - Visiting Choirs

Festival Chorus

The Organ

The Organists

Cathedral Festival

Festival - Programme 2013

Festival - Photo Archive 2012

Festival - Review 2011

Festival - Photo Archive 2011

Festival - Review 2009

Festival - Review 2010

Festival - Mailing list

Festival - Programme 2012

Festival - Photo Archive 2010

Other concerts

History

History - Nave

History - Font

History - Pulpitum

History - Choir

History - High Altar

History - South Transept

History - Chapel of St Thomas Becket

History - Holy Trinity Chapel

History - Chapel of St Edward

History - Lady Chapel

Guided tours

Cathedral Inventory

Library

Friends

American Friends

Officers & Executive Committee

Future & Past Events

People

Rectorial Benefice

Cathedral Chapter

Patrick Thomas

William Strange

Sian Jones

Christopher Bolton

Roger Hughes

People - Cathedral Staff

The Bells

Links

Links Experimental

Contact Us

The Treasury

The Gatehouse

Information for Exhibitors

The Cloisters Gallery

The Refectory

The Cathedral

Education

Ty'r Pererin

Shop

Terms

Website map

Privacy notice

Search Results

New The Cloisters

New Cathedral Events

New Refectory Events

New Other Special Events

News Archive Main

News Archive 2013

News Archive 2012

News Archive 2011

News Archive 2010

Flower Guild

Pembrokeshire Banner

News full page

Cyfieithiad

TUDALEN CARTREF

Addoliad

Addoliad - Oriau agor

Esgob

Esgob - Deiliad presennol

Esgob - Cyn-esgobion a Deoniaidd

Cerddoriaeth

Y Cr

Y Cr - Gwasanaethau

Y Cr - Recordiadau

Y Cr - Corau Ymweliadol

Corws yr Wyl

Yr Organ

Yr Organydd

Gwyl yr Eglwys Gadeiriol

Gwyl - Adolygiad

Gwyl - Rhestr Bostio

Gwyl - Archebu

Gwyl - Rhaglen

Gwyl - Cyngherddau eraill

Hanes

Hanes - Corff yr Eglwys

Hanes - Bedyddfaen

Hanes - Croglofft

Hanes - Cr

Hanes - Creirfa Dewi Sant

Hanes - Uwchallor

Hanes - Y Groesfa Ddeheuol

Hanes - Capel Sant Thomas Becket

Hanes - Capel y Drindod Sanctaidd

Hanes - Capel Sant Edward

Hanes - Capel Mair

Teithiau tywys

Llyfrgell

Cyfeillion

Pobl

Cabidwl yr Eglwys Gadeiriol

Alun Evans

Dorrien Davies

Patrick Thomas

Michael Butler

Stuart Bell

Geoffrey Gwyther

Aled Griffiths

Euros Thomas

W.R.Hughes

A.M.Gray

Roger Griffiths

Pobl - Staff yr Eglwys Gadeiriol

Plwyf Rheithorol

Y Clychau

Dolenni

Cysylltwch ni

Ymwelwyr

Ymwelwyr - Gwybodaeth am fynediad

Ymwelwyr - Ffotograffiaeth

Y Trysordy

Y Porthdy

Oriel y Cloestrau

Information for Exhibitors

Y Ffreutur

Yr Eglwys Gadeiriol

Addysg

Siop

Amodau

Y Cloestrau Newydd

Digwyddiadau Newydd yr Eglwys Gadeiriol

Gwasanaethau Arbennig

Digwyddiadau Newydd y Ffreutur

Digwyddiadau Arbennig Eraill

Dyddiadur yn llawn

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

Cathedral AppApp available FREE for iphone or ipad
Download before your visit or in our new WIFI hotspot, perfect for use as a visitor guide. More details here.

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy