PregethauCeir hyd i ddetholiad o bregethau a phregethwyd yn y Gadeirlan yn ddiweddar ar y dudalen hon.  Eiddo yr awdur yw'r pregethau; ond holiwch unrhyw cwestiynnau i glerigwyr y gadeirlan: info@stdavidscathedral.org.uk

Y Gwir Barchedig Wyn Evans
Cymun Corawl ar Sul y Pasg, 31 Mawrth 2013

Y Tra Pharchedig Geoffrey Marshall
Cymun Corawl ar gyfer Sant Non, 3 Mawrth 2013

Y Parchedig Irving Hamer
Cymun Corawl ar gyfer Dewi Sant, 1 Mawrth 2013

Y Gwir Barchedig Dr John Saxbee
Cymun Corawl Gwyl y Gadeirlan ar Sul y Drindod, 3 Mehefin 2012

Archesgob Cymru Dr Barry Morgan
Gwobr Archesgob Cymru ar gyfer Cerddoriaeth Eglwysig, 12 Mai 2012

Y Gwir Barchedig Wyn Evans
Cymun Corawl ar Sul y Pasg, 8 Ebrill 2012

Canon Canghellor Dr Patrick Thomas
Cymun Corawl ar gyfer Sant Non, 4 Mawrth 2012

Y Tra Pharchedig Jonathan Lean
Cymun Corawl ar gyfer Adferiad Creirfa Dewi Sant, 1 March 2012

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy