Wefan yr Esgob

Ceir hyd i wybodaeth am weithgareddau yr Esgob ar wefan yr Esgobaeth.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Y Deon a'r Archesgob y tu allan i Ddrws Gorllewinol yr Esglwys Gadeiriol


Cafodd y dyn sy'n gyfrifol am un o'n adeiladau mwyaf adnabyddus, a chrud Cristnogaeth yng Nghymru, ei benodi'n Esgob Tyddewi heddiw.

Etholwyd Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi, y Tra Pharchedig John Wyn Evans, yn 128fed esgob yr esgobaeth gan Goleg Ethol yr Eglwys yng Nghymru, a gyhaliwyd 'dan glo' yn yr Eglwys Gadeiriol.

Digwyddodd yr etholiad yn dilyn ymddiswyddiad y cyn-esgob, Y Gwir Barchedig Carl Cooper ym mis Mai, ac fe fu ef yn esgob ers 2002.

Bu'r Tra Pharchedig John Wyn Evans (sy'n cael ei adnabod fel Wyn), 61, yn gwasanaethu fel Deon am 14 o flynyddoedd ac, yn ystod y cyfnod hwn, ef a fu'n gyrru'r prosiect adnewyddu 10m yn ei flaen. Roedd y gwaith cymeradwy hwn yn cynnwys ailadeiladu ac ymestyn ardal hanesyddol y cloestrau ac, yn ei sgil, mae dyfodol yr adeilad yn ddiogel am genedlaethau i ddod.

Dywedodd y Deon ei fod wedi ei syfrdanu, ond yn ei gyfrif yn anrhydedd i gael ei ethol. 'Rydym yn ffodus bod yr Esgob Carl wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas a chyfeiriad i'r Esgobaeth ac yr wyf fi'n edrych ymlaen at barhau hynny.'

Dywedodd Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, 'Yr wyf fi wrth fy modd fod y Deon, Wyn Evans, wedi ei ethol yn esgob. Mae'n amlwg fod ganddo gefnogaeth enfawr yn yr Esgobaeth, a tu hwnt iddi hefyd. Mae'n br o ddwylo cadarn ac yn ddyn a fydd yn gallu symud yr esgobaeth ymlaen a pharhau a'r gwaith sydd wedi ei gyflawni eisoes.'

Magwyd Wyn Evans, 61, yn Aberystwyth fel mab i ficer Aberystwyth, Eifion Evans. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth ac astudiodd archaeoleg ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd. Bu'n hyfforddi am yr offeiriadaeth yng Ngholeg Mihangel, Llandaf, rhwyng 1968-71 a threuliodd y cyfan o'i weinidogaeth yn Esgobaeth Tyddewi.

Ordeiniwyd ef yn offeiriad yn 1972 ac fe fu Wyn yn gwasanaethu fel is ganon yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi rhwng 1972-75.

Yn dilyn cyfnod o ymchwil ym Mhrifysgol Rhydychen, dychwelodd i Sir Benfro, er mwyn gwasanaethu fel Rheithor Llanfallteg gyda Chlunderwen a Henllan Amgoed gyda Llangan, 1977-82. Bu'n Gyfarwyddwr yr Ymgeiswyr i'r Offeiriadaeth yn yr esgobaeth rhwng 1978-83, yn gaplan Coleg y Drindod Caerfyrddin rhwng 1982-90 ac yn gyfarwyddwr addysg esgobaethol rhwng 1982-1992. Penodwyd ef yn ganon mygedol yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn 1988 ac fe fu'n ganon yno rhwng 1990 a 1994. Penodwyd ef yn Ddeon y Capel yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin 1990-94, ac fe fu'n bennaeth yr adran astudiaethau crefyddol rhwng 1991 - 94. Penodwyd ef yn Ddeon a Chantor yn Eglwys Gadeiriol yn 1994. Bu'n ficer Tyddewi 1994-2001, bywoliaeth a ddaeth yn Blwyf Rheithorol ac a'i ailenwyd yn Dewisland yn 2001 lle y bu ef yn gwasanaethu fel Rheithor.

Fel hanesydd brwd, mae'r Deon y gymrawd er anrhydedd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan ac yn arbenigwr ar fucheddau seintiau cynnar Cymru ac a hanes Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Yn ddiweddar, golygodd gyfrol yn dwyn y teitl, ' St David of Wales - Cult, Church and Nation'.

Mae'n briod Diane, crochenydd proffesiynol.

Cewch wybod am ei drefniadau cyfredol drwy gysylltu  Ms Anne Rees, Cynorthwydd Personol yr Esgob, ar  01267-236597, e-bost  annerees@churchinwales.org.uk

Diweddarwyd y dudalen hon ar 2 Medi, 2008

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy