Esgob Tyddewi

Ar 1 Medi 2008 etholwyd Y Gwir Barchedig J Wyn Evans, cyn-ddeon y Gadeirlan hon, yn 128fed Esgob Tyddewi. Am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cafodd ei orseddu ar 6 Rhagfyr yn Gadeirlan Tyddewi.

Am ragor o wybodaeth am yr Esgob a'i weithgareddau cliciwch yma.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy