Cerddoriaeth yn yr Eglwys Gadeiriol - Yr Organ


Golwg ar gas newydd yr organ o'r gorllewin. Fe'i cynlluniwyd gan Caroe & Partners, penseiri'r Eglwys Gadeiriol, mewn cydweithrediad Harrison & Harrison, adeiladwyr yr organ.


Adeiladwyd organ yr eglwys gadeiriol gan Henry Willis yn 1883 ac roedd ganddo dri seinglawr a un stop ar ddeg ar hugain. Fe'i hailadeiladwyd gan Hill, Norman & Beard yn 1953 heb wneud unrhyw newidiadau sylweddol i'w donyddiaeth, ond fe'i gosodwyd mewn cas newydd gan y pensaer Alban Caroe. Yr oedd hwn yn llai na'r 'rhac-beipiau' a wnaed gan Willis gan olygu ei bod yn rhaid symud yr organ bedalau yn ei chrynswyth oddi ar y sgrn i gwtsh newydd yn Nhransept y De. Achosodd hyn broblemau mawr o ran cydbwysedd, gyda'r pibau hyn yn rhy swnllyd yn y cr ond yn rhy dawel yng nghorff yr eglwys gadeiriol. Gwnaed gwaith pellach gan Rushworth & Dreaper yn 1980, a chan Percy Daniel & Co yn 1986 a 1989.

Datgymalwyd yr organ fis Medi 1998 ac gwnaed gwaith adfer sylweddol a'i hailadeiladu gan Harrison & Harrison o Durham rhwng 1998 a 2000. Bellach mae 'na gas newydd o bren derw wedi'i galchu yn gartref i'r organ bedalau ac mae bron bod ar y sgrin yn ei chrynswth, ailosodwyd Cr Willis a dynnwyd yn 1980, a chydag ychydig ychwanegiadau eraill yn arddull y Tad Willis, mae gan yr organ newydd bedwar seinglawr a hanner cant a phedwar stop. Gellir gweld y fanyleb ar ei chyfer ar wefan Harrison & Harrison. 

Cysegrwyd yr offeryn newydd gan Esgob Tyddewi mewn gwasanaeth y Foreol Weddi gyda Chr ddydd Sul 15 Hydref 2000, a chafwyd y cyngerdd cyntaf ar yr organ gan y Dr Roy Massey MBE, organydd Eglwys Gadeiriol Henffordd, ddydd Mercher 15 Tachwedd 2000.

 

Yr organ ar ddisg

Yn cynnwys:

Prelude and Fugue in G (Bach) Trois Pieces (Alain) Fantasia in G (Tomkins) Sonata 3 in A (Mendelssohn) Paean (Leighton) Psalm-Preludes Set 2 No 1 (Howells) Carillon-Sortie (Mulet) Cloudsong and Riverdance (Whelan, trefn. Johnstone)

 


Yn cynnwys:

Rhapsody in C Sharp Minor (Howells) Expressions Nos 16 and 17 (Hakim) Offertoire et levation (Couperin) Prelude and Fugue in C Major (Bach) Prlude Et Fugue Sur Le Nom D'Alain (Durufl) Le Cygne (Saint-Sans) The Plymouth Suite (Whitlock)

 


Cysylltwch 'r Organydd, Alexander Mason, i wybod sut i brynu'r recordiadau hyn.


Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy