Yr Organyddion

Oliver Waterer - Organydd a Chr-feistrRhagor o wybodaeth i ddilyn yn fuan.

Simon Pearce - Organydd Cynorthwyol


Ganed Simon Pearce yn Wakefield, Gorllewin Efrog yn 1974 ac roedd yn Brif Gorwr Eglwys Gadeiriol Wakefield. Wedi graddio ag anrhydedd mewn Cerdd o Brifysgol Hull, lle y dyfarnwyd Ysgoloriaeth Sir Thomas Beecham iddo, aeth i Ripon yn ysgolor yr organ ac astudio gyda Kerry Beaumont.

Penodwyd Simon yn organydd cynorthwyol Eglwys Gadeiriol Tyddewi ac yn arweinydd cynorthwyol Corws Gŵyl Tyddewi ym Medi 2008. Yn fuan wedi iddo gyrraedd, daeth yn gyfarwyddwr Cr hŷn gwirfoddolion yr Eglwys Gadeiriol, Cr Capel yr Eglwys Gadeiriol (bellach, Cantorion yr Eglwys Gadeiriol). Yn 2004 cwblhaodd y cr eu CD cyntaf a theithio yn ystod y blynyddoedd diwethaf i Eglwys Gadeiriol Henffordd a Beverley Minster. Yn ddiweddarach eleni, bydd y cr yn canu yn Eglwys Gadeiriol Caerwysg ac yn Abaty Buckfast.

Mae Simon wedi cyfeilio i Gr yr Eglwys Gadeiriol mewn amryw ddarllediadau Cenedlaethol, gan gynnwys darllediadau byw ar BBC Radio 3 ac ar Radio 4. Mae wedi cyfeilio ar dri CD diweddar gan Gr yr Eglwys Gadeiriol. Teithiodd gyda nhw yn ogystal ir Unol Daleithiau, i Awstralia, ir Iseldiroedd, i Sbaen ac i Ffrainc.

Mae Simon yn weithgar gyda gwyliau cerdd eraill ar draws Sir Benfro ac ef yw Swyddog Addysg a Hyfforddi pwyllgor Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig (RSCM) Gorllewin Cymru. Mae wedi cynorthwyo i drefnu sawl datganiad ar yr organ a chyngherddau ynghyd chyfarwyddo sawl cyfarfod or RSCM mewn eglwysi ar draws yr esgobaeth.

Mae Simon wedii hyfforddin athro ac yn cyfunoi waith yn yr Eglwys Gadeiriol dysgu ar ei liwt ei hun. Yn 2005, fei derbyniwyd yn Gymrawd o Goleg Brenhinol yr Organyddion.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy