Gwybodaeth gyffredinol am Wyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Bu Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn gyfrifol am ddod cherddoriaeth glasurol i galon Gorllewin Cymru ers 34 blwyddyn bellach. Dros gyfnod o ddeg diwrnod yn ystod mis Mai a Mehefin (wythnos Gŵyl Banc y Gwanwyn) bob blwyddyn, croesawar Eglwys Gadeiriol wledd o gyngherddau clasurol a chyfoes o dan gyfarwyddyd celfyddydol Daniel Cook, Organydd yr Eglwys a Meistr y Cr.

Y maer Ŵyl hon yn ddathliad o gerddoriaeth gorawl a phob disgyblaeth gysylltiedig arall, yn offerynnol a lleisiol, a ysbrydolwyd gan draddodiad hynafol gwasanaethau corawl dyddiol yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, ac mae gwasanaethau corawl yr eglwys yn rhan annatod o ddigwyddiadaur Ŵyl.

Mae acwstig perffaith a phensaernaeth drawiadol corff yr eglwys (gan gynnwys y nenfwd unigryw a adeiladwyd yn y chweched ganrif ar ddeg) yn gefndir heb ei ail drwy Gymru benbaladr ir cyngherddau. Mae arddull amrywiol iawn ir cyngherddau eu hunain, a bwriad yr Ŵyl yw cynnig amrywiaeth dda o gerddoriaeth fydd yn apelio at gymaint o bobl ag syn bosibl. Yn ogystal gwahodd perfformwyr or safon uchaf, maer Ŵyl hefyd yn cyflwyno gweithiau cyffrous ac yn meithrin talentau newydd, gan ail-ddyfeisio campweithiau syn boblogaidd yn barod mewn rhaglenni i apelio at bawb, or plentyn lleiaf ir cerddor proffesiynol mwyaf profiadol. Trefnir cyngherddau gydar nos (cynnar a hwyr) i arddangos doniau cerddorion proffesiynol or safon uchaf, yn unawdwyr a grwpiau siambr, corawl, jazz a cherddorfaol. Cynigir cyfres o ddatganiadau yn y prynhawn er mwyn roddi llwyfan i gerddorion ifanc; maer Ŵyl hefyd yn trefnu rhaglen Addysg Allanol sefydlog, sydd eto yn rhoi siawns i blant ysgol lleol berfformio yn yr Ŵyl ei hun.

Mae ir Ŵyl enw ardderchog, a chyfrannan sylweddol i fywyd diwylliannol Gorllewin Cymru. Daw rhai o artistiaid mwyaf disglair y Deyrnas Unedig i berfformio ynddi, ac enillodd barch iddi hi ei hun fel un o brif wyliau cerddoriaeth glasurol Cymru.

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy