Rhestr Bostio'r WylFyddech chin hoffi i ni ychwanegu eich enw at restr bost yr Ŵyl? Gyrrwch ebost at Weinyddwraig yr Ŵyl, Sophie Davies, stdavidsfestival@gmail.com, gan gynnwys eich teitl, enw llawn ach cyfeiriad post. 

Maer rhaglen gyflawn, syn cynnwys manylion ynglŷn phrisiau tocynnau ar ffurflen archebu, ar gael o Mawrth 1af bob blwyddyn.

Gallwch gefnogi'r Ŵyl mewn dwy ffordd wahanol naill ai trwy ddod yn noddwr, neu drwy ymuno chynllun arbennig ar gyfer cefnogwyr unigol.  Caiff cefnogwyr unigol flaenoriaeth wrth archebu, a llyfr yn cynnwys rhaglenni holl gyngherddau'r Ŵyl, yn rhad ac am ddim drwy gyfrannu 10 neu fwy bob blwyddyn.  Gellir talur cyfanswm hwn wrth archebu, neu unwaith y flwyddyn drwy archeb banc. Cysylltwch  Sophie Davies drwy ddefnyddior botwm cyswllt isod os ydych chi am dalu ag archeb banc, os gwelwch yn dda.

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y gwahanol opsiynau  noddi, neu am unrhyw agwedd arall or Ŵyl heblaw archebu tocynnau, ffoniwch Sophie Davies ar 07970 206153. Gallech hefyd yrru ebost ati trwy stdavidsfestival@gmail.com neu ysgrifennu ati yn Swyddfar Deondy, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6RH

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy