RHAGLEN GWYL 2012

GWYL EGLWYS GADEIRIOL TYDDEWI

27 MAI - 8 MEHEFIN 2012DYDD SUL, 27 MAI

11.15yb Cymun Bendigaid Corawl

Cook O Sacrum convivium
Hassler Missa Octo Vocum
Attwood Come Holy Ghost
J.S. Bach Fantasia ar Komm, heiliger Geist BWV 651

 

6.00yh Gosber Gorawl

Clucas Ymatebion
Leighton Yr Ail Wasanaeth
Elgar The Spirit of the Lord
Leighton Veni Creator Spiritus

 

8.00yh Olivier Latry organ

Agorir yr Wyl gyda datganiad ar yr organ gan un o brif organyddion y byd, yn ymddangos am y tro cyntaf yng Nghymru ar ein horgan godidog ni. Fel canlyniad i gystadleuaeth ym 1983, pan oedd ond 23 oed, daeth Olivier Latry yn organydd Notre-Dame de Paris. Mae yn enwog trwyr byd i gyd fel meistr wrth berfformio, wrth chwaraen fyrfyfyr ac fel athro.

Tocynnau : 15. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Harrison & HarrisonDYDD LLUN, 28 MAI

5.00yh Gosber Gorawl Cantorion Mousai

Moore Ymatebion
Palestrina Magnificat Quarti toni
Victoria Nunc dimittis tertii toni
Tallis Loquebantur variis linguis

 

7.00yh A Garden of Eloquence

Katharine Hawnt soprano
Ziv Braha liwt
Uri Smilansky fiol fas

Cyfle prin i glywed Songs to Mistress Anne Greene gan John Danyel yn cael eu perfformion gyfan.

Tocynnau : 15 & 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau *

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Denplan

 

9.45yh Bach yn yr Hwyr yng Ngolau Cannwyll I

Bydd Daniel Cook a Simon Pearce yn chwarae detholiad o uchafbwyntiau personol or 48 Preludes a Fugues gan J.S. Bach ar biano Steinway yr Eglwys Gadeiriol.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

DYDD MAWRTH, 29 MAI

5.00yh Gosber Gorawl Cantorion Mousai

Moore Ymatebion
Stanford Latin Magnificat
Wood Latin Nunc dimittis
Mathias Admonition to rulers

7.00yh Cantorion Mousai

Daniel Cook arweinydd

Bydd y cr ifanc hwn o gyn-aelodau corau o Eglwysi Cadeiriol drwyr Deyrnas Unedig gyfan yn ymddangos yn Nhyddewi am y tro cyntaf, gan ganu cerddoriaeth gorawl Almaeneg gan Brahms, Bruckner, Hassler a Rheinberger.

Tocynnau : 15 & 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau *

Cefnogir y cyngerdd hwn gan y St Davids Peninsula Tourist Association a Lloyds TSB

9.45yh Bach yn yr Hwyr yng Ngolau Cannwyll II

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

DYDD MERCHER, 30 MAI

5.00yh Gosber Gorawl Aelodau Cr yr Eglwys Gadeiriol

Halls Ymatebion
Rose yn E
Durufl Veni Creator

 

7.00yh Richard Hills Organydd Theatr

Paratowch i gael eich syfrdanu gan ddisgleirdeb bencampwrol a cheinder celfydd un o organyddion theatr goraur byd. Mae Richard Hills yn un or ychydig gerddorion sydd wedi gwir feistrolir gwahaniaeth rhwng byd yr organ glasurol ac organ theatr.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Saffron

 

9.45yh Bach yn yr Hwyr yng Ngolau Cannwyll III

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

DYDD IAU, 31 MAI

6.00yh Corws Plant yr Wyl, mewn cydweithrediad JAM ac Onyx Brass

Bob Chilcott arweinydd
Daniel Cook organ

Maen bleser or mwyaf gan yr Wyl groesawu Bob Chilcott i arwain dau oi weithiau mwyaf eiconig i blant: Mr Majeika and the Magic Organ ac A Sporting Chance.

Cefnogir y cyngerdd hwn a rhaglen gwaith Addysg Allanol yr Ŵyl gan y West Wales Masonic Grand Charity

Tocynnau : 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

8.30yh Cwmplin Ysgolorion Corawl ar Ficeriaid Corawl

DYDD GWENER, 1 MEHEFIN

2.00yp Paned & Sgwrs yn y Deondy Roger Moss yn siarad Keith Bayliss

Dewch i glywed Roger Moss yn siarad am ei gerflunwaith hardd, a arddangosir ym mhen dwyreiniol yr Eglwys Gadeiriol.

Tocynnau : 3 (pris llawn yn unig). Mae pris y tocyn yn cynnwys paned o de a phice ar y maen

 

7.00yh Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Anne Stephany mezzo soprano
Sian Edwards arweinydd

Vaughan Williams Fantasia on a theme of Thomas Tallis
Berlioz Nuits dt
Ravel Menuet Antique
Elgar Variations on an original theme (Enigma)

Gwell archebuch tocyn yn fuan ir cyfuniad moethus hwn o Enigma Variations Edward Elgar a Fantasia on a theme of Tallis gan Vaughan Williams!

Tocynnau : 22, 15 & 8

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Grwp o Ffrindiau Sir BenfroDYDD SADWRN, 2 MEHEFIN

7.00yh Corws a Cherddorfar Wyl

Jane Irwin mezzo
Jeffrey Lloyd Roberts tenor
Julian Empett bariton

Barry Haskey blaenwr
Daniel Cook arweinydd

Elgar The Dream of Gerontius

Bydd Corws a Cherddorfar Ŵyl yn ymuno Chr yr Eglwys Gadeiriol a rhestr o unawdwyr rhyngwladol i gyflwyno perfformiad syn addo bod yn drawiadol or gwaith all gael ei gyfri fel campwaith mwyaf Elgar.

Tocynnau : 22, 15 & 8

Cefnogir y cyngerdd hwn gan The Friends of St Davids CathedralDYDD SUL, 3 MEHEFIN

 11.15yb Cymun Bendigaid yr Wyl

Bairstow Let all mortal flesh
Vierne Messe solennelle
Dupr Tantum Ergo
Tournemire Improvisation sur le Te Deum
Pregethwr: Y Gwir Barchedig Dr John Saxbee, Cyn Esgob Lincoln

 

6.00yh Gosber Gorawl

Bednall O lux beata trinitas
Clucas Ymatebion
Howells Collegium Regale
Mathias As truly as God is our Father
Preston Alleluyas

 

8.00yh The Sanctuary Project

Grace Davidson soprano
Christian Forshaw sacsoffon
Alexander Mason organ
Rob Farrer offerynnau taro

Cydweithrediad unigryw rhwng sacsoffon, organ, llais ac offerynnau taro yw The Sanctuary Project. Sefydlwyd y grŵp yn 2004, ac yn barod mae sawl albwm ou cerddoriaeth (syn cael ei ysbrydoli gan gerddoriaeth eglwysig gyda thro annisgwyl!) wedi cyrraedd pen y siartiau.

Tocynnau : 15. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan SponsorlinkDYDD LLUN, 4 MEHEFIN

10.30yb Cerddor Ifanc Dyfed

Nest Jenkins telyn

Rhoddir y cyntaf o gyngherddau Llwyfan Cerddorion Ifanc eleni gan Nest Davies, Cerddor Ifanc Dyfed yn 2011, syn 12 oed. Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfansoddiad buddugol Sarah Lianne Lewis, Cyfansoddwr Ifanc Dyfed 2011.

Tocynnau : 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan David a Stephanie Halse

 

5.00yh Gosber Gorawl Cr New College, Rhydychen

Hailstork A Song of Deborah
Byrd Ymatebion
Howells New College Service
Howells Behold O God our Defender
Howells Rhapsody No. 3 in C sharp minor

 

7.00yh Cr Eglwys Gadeiriol Tyddewi mewn cydweithrediad JAM ac Onyx Brass

Daniel Cook arweinydd
Simon Pearce organ

Cyngerdd o gerddoriaeth gyfoes gyda ffefrynnaur Coroni gan Parry, Stanford a Walton. Mae 2012 yn gweld cychwyn partneriaeth gyffrous rhwng JAM a Gwyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Bu JAM yn comisiynu a pherfformio cerddoriaeth newydd trwy gydol y deng mlynedd diwethaf.

Ymunwch ni wrth i ni archwilio rhai ou huchafbwyntiau a dathlu penblwydd Judith Bingham, cyfansoddwr JAM, yn 60!

Tocynnau : 22, 15 & 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Gyngor Dinas Tyddewi a Deon a Glwysgor Eglwys Gadeiriol Tyddewi

 9.45yh Jocelyn Freeman a Mark Begbie

Mark Begbie bas
Jocelyn Freeman piano

Yn enedigol o Sir Benfro, daw Jocelyn Freeman yn l i Dyddewi ir cyngerdd cydweithredol hwn gydar baswr Mark Begbie.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Lionel a Brenda Griffiths

 

DYDD MAWRTH, 5 MEHEFIN

10.00yb Cyngerdd Coffi yn y Ffreutur

Detholiad o ganeuon ac ariu gan Ysgolorion Corawl yr Eglwys Gadeiriol.

Tocynnau : 8 (llawr uchaf) 4 (llawr isaf ni ellir gweld y perfformwyr)

Mynediad hanner pris i blant 16 neun iau. Mae pris y tocyn yn cynnwys paned o goffi

 

2.00yp Cyfweliad gyda Judith Bingham ac Edward Armitage yn Oriel y Parc

Ymunwch ni wrth i ni lansion partneriaeth JAM a chynllun cyflwyno cyfansoddwyr Gwyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Mynediad am ddim, ond bydd angen tocyn er mwyn cael mynediad

 

5.00yh Gosber Gorawl Cr yr Eglwys Gadeiriol (Bechgyn a Dynion)

Smith Ymatebion
Stanford yn C
Stanford O for a closer walk
Gowers An Occasional Trumpet Voluntary

 

7.00yh Cr New College, Rhydychen, a Collegium Novum

Edward Higginbottom arweinydd
Steven Grahl organ

Detholiad ysblennydd o gerddoriaeth coroni gan Boyce, Croft, Handel a Purcell. Maer cr byd-enwog hwn yn adnabyddus am ei berfformiadau celfydd a meistrolgar o bron bob math o gerddoriaeth. Recordiad y cr i Decca yn 2002 rydd yr ysbrydoliaeth ir rhaglen hon, sef uchafbwynt ein dathlu ar gyfer Jiwbil Diemwnt y Frenhines.

Tocynnau : 24, 15 & 8

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Young Voices ai sefydlwr, Mr David Lewis9.45yh Judith Bingham, The Everlasting Crown (perfformiad cyntaf yng Nghymru)

Stephen Farr organ

Datganiad trawiadol ar yr organ, gyda lle blaenllaw i The Everlasting Crown gan Judith Bingham. Maer cyfasoddiad synhwyrus hwn mewn saith symudiad yn archwilio syniadau am frenhiniaeth. Daeth yr ysbrydoliaeth iddo gan emau enwog fel diemwnt Orlov, y sbinel Rwseg a saffir St Edward.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Caroe & Partners

 

DYDD MERCHER, 6 MEHEFIN

10.00yb Cyngerdd Coffi yn y Ffreutur

Cathryn-Ann Rees feiolin

Croesawn y feiolinydd ifanc a disgybl Ysgol Bro Myrddin yn l i Dyddewi in ail gyngerdd coffi.

Tocynnau : 8 (llawr uchaf) 4 (llawr isaf ni ellir gweld y perfformwyr)

Mynediad am ddim i blant 16 neun iau. Mae pris y tocyn yn cynnwys paned o goffi

 

3.30yp Gosber Gorawl Darllediad byw ar BBC Radio 3

Bingham Corpus Christi Carol
Clucas Ymatebion
Mathias Jesus College Service
Martin Twas in the year (Perfformiad cyntaf led y byd Comisiwn Gwyl 2012)
Mathias Festival Te Deum
Leighton Paean

Cyrhaeddwch o leiaf hanner awr cyn ir gwasanaeth dechrau, os gwelwch yn dda

 

8.30yh Tri Tenor Cymru

Aled Hall tenor
Alun Rhys-Jenkins tenor
Rhys Meirion tenor

Canmolir y tri yma llawn cymaint am eu hegni ag am eu gallu celfyddydol. Bydd y cyngerdd hwn yn siwr o fod a rhywbeth i blesio pawb.

Tocynnau : 15 & 8  Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan VJG Johns mewn cysylltiad JCP Solicitors

 DYDD IAU 7, MEHEFIN

10.30yb Llwyfan Organyddion Ifanc

Matthew Jorysz organ

Mae Matthew yn Ysgolor Organ yn Eglwys Gadeiriol Salisbury ar hyn o bryd, ac yn Ysgolor Organ Etholedig yng Ngholeg Clare, Caergrawnt.

Tocynnau : 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

2.00yp Hannah Stone Telynores Frenhinol Tywysog Cymru a Rhian Mair Lewis yn Eglwys Llanrhian

Penodwyd Hannah Stone fel telynores swyddogol Tywysog Cymru yn ddiweddar. Mae hi ar soprano Rhian Lewis yn perfformio gydai gilydd yn aml drwy Live Music Now, ac maen bleser mawr gennym eu croesawu ir Ŵyl ir cyngerdd prynhawn yma.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Ian a Dorothy Panton

Bydd te hufen ar gael am bris o 6 (pris llawn yn unig) yn neuadd Eglwys Llanrhian ar l y cyngerdd yma, drwy garedigrwydd grwp y Seintiau ar Cerrig

 

5.00yh Gosber Gorawl Cantorion yr Eglwys Gadeiriol

Tomkins Ymatebion
Tomkins Fifth Service
Tomkins Almighty God, the fountain of all wisdom
Tomkins A Fancy for Two

 

7.00yh The Cardinalls Musick

Sefydlwyd The Cardinalls Musick ym 1989, a daeth yn uned lwyddiannus a gwreiddiol dros ben.

Daw enwr grŵp gan Thomas Wolsey, y cardinal or 16eg ganrif. Maer grŵp yn enwog am ei astudiaeth eang o gerddoriaeth y Renaissance Saesneg, ac maen bleser gennym eu bod am berfformior Corpus Christi Propers ar Offeren mewn 5 rhan gan Byrd ar ddiwrnod Gŵyl Corpus Christi.

Tocynnau : 24, 15 & 8

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Brewin Dolphin Ltd

 

9.45yh Ysgolorion Corawl ar Ficeriaid Corawl

Daw Ysgolorion Corawl a Ficeriaid Corawl yr Eglwys Gadeiriol yn l i ganu perlau cytgord agos eto, ar gais y cyhoedd.

Tocynnau : 10. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Mrs Hilary Gibbins a Lionel a Brenda Griffiths

DYDD GWENER, 8 MEHEFIN

11.00yb Cr Bechgyn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Perfformiad cyngerdd prin gan Gr Bechgyn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Rhoddant ddetholiad ou ffefrynnau litwrgaidd ac un neu ddau bleser annisgwyl.

Tocynnau : 8. Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Y Parch. Garry a Mrs Phyll Bennett

 

2.00yp Dosbarth Meistr i Gantorion y Cr, arweinydd Andrew Carwood, yn Oriel y Parc

Ymunwch ni tra mae Cyfarwyddwr Cerdd Eglwys Gadeiriol St Pauls yn rhoi prawf ar allu Cantorion Cr Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Tocynnau : 4 Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

 

5.00yh Gosber Gorawl Gymraeg Cantorion yr Eglwys Gadeiriol

Halls Ymatebion
Meirion Wynn Jones Cantiglau Ty Ddewi (Perfformiad cyntaf led y byd Comisiwn Gŵyl 2012)
Meirion Wynn Jones O Ddewi sanctaidd
Mathias Toccata Giocosa

 

7.00yh Joe Stilgoe Pianydd jazz a chanwr

Hudodd Joe Stilgoe gynulleidfaoedd ym mhobman gydai swyn, ffraethineb ai dalentau cryf fel canwr a phianydd, byth ers iddo ryddhau ei albwm gyntaf, I Like This One. Bydd y cyfuniad o bensaernaeth odidog a jazz eiconig yn cloir Ŵyl mewn ffordd hollol wahanol eleni.

Tocynnau : 22, 15 & 8 Mynediad am ddim i blant 16 neun iau

Cefnogir y cyngerdd hwn gan Gynor Sir PenfroARDDANGOSFEYDD YR WYL

HOST Roger Moss

 Mae Arddangosfar Wyl yn y pen dwyreiniol yn gwneud defnydd or dechnoleg gyfrifiadurol ddiweddaraf. Cynhyrchodd y cerflunydd Roger Moss ymateb bersonol a chyfoes syn adleisio gwaith y crefftwyr canoloesol a adeiladodd ac addurnodd Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

 

CYLCH CREFFTWYR SIR BENFRO

Arddangosfa Penblwydd y Cylch yn 40 Ffreutur Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae Cylch Crefftwyr Sir Benfro yn dathlu ei benblwydd yn ddeugain oed eleni drwy drefnu arddangosfa arbennig yn Oriel y Clasordy. Mae crefftwaith y Cylch yn parhau or safon uchaf, ac y mae wedi gwerthfawrogi ei berthynas agos at yr Eglwys Gadeiriol ar Wyl trwy gydol ei hanes.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy