For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:

Crynodeb o Hanes yr Eglwys Gadeiriolc.589/601 Bu farw Dewi Sant ar ôl sefydlu mynachlog ar safle’r Eglwys Gadeiriol bresennol.

645-1097 Bu sawl ymosodiad ar Dyddewi (Menevia) a’i dinistrio.

9fed ganrif Gofynnodd y Brenin Alfred am gymorth Tyddewi i adfywio traddodiad deallusol Wessex.

999 Lladdwyd yr Esgob Morgenau gan y Llychlynwyr.

1080 Lladdwyd yr Esgob Abraham gan y Llychlynwyr.

1081 Ymweliad William  y Concwerwr â Thyddewi i weddďo yno.

1089 Difrodi creirfa Dewi Sant a dwyn y metelau gwerthfawr.

c.1090 Ysgrifennodd Rhigyfarch ‘Buchedd Dewi’ am sancteiddrwydd Dewi Sant.

1115 Penodi’r Esgob Bernard gan Harri’r I.

1123 Enillodd yr Esgob Bernard ‘fraint’ gan y Pab Calixtus II fel y byddai Tyddewi’n gyrchfan i bererinion.

1131 ‘Cyflwynodd’ yr Esgob Bernard Eglwys Gadeiriol newydd.

1171 Ymweliad Harri’r II.

1181 Dechrau codi’r Eglwys Gadeiriol bresennol.

1220 Cwymp y ‘twr newydd’.

1247/48 Niwed ar yr adeilad o achos daeargryn.

1328-47 Cyfnod yr Esgob Gŵyr: codi’r groglofft a Phalas yr Esgob.

1365 Codi Coleg y Santes Fair.

1509-22 Cyfnod yr Esgob Edward Fychan: codi Capel y Drindod.

1530-40  Codi to a nenfwd corff yr eglwys.

1538 Tynnodd yr Esgob Barlow y gemau o greirfa Dewi Sant a chymryd creiriau Dewi Sant a Sant Iwstinian i atal ‘ofergoel’.

c.1540 Gosod beddrod Edmwnd Tudur o flaen yr allor uchel.

1648 Difrododd milwyr Cromwell lawer o’r adeilad.

1793 Ailadeiladodd Nash yr Ochr Orllewinol.

1862-77 Adnewyddu gan Syr George Gilbert Scott.

1901 Adnewyddu Capel y Forwyn.

1900-1910 Adnewyddu’r capeli dwyreiniol eraill.

1982 Daeth y Frenhines Elisabeth II i roi Arian Cablyd.

1989-90 Dathlu mil pedwar can mlynedd ers marwolaeth Dewi Sant.

1993 Dathlu Gŵyl Dewi gyda Thywysog Cymru.

1995 Rhoes y Frenhines Elisabeth II statws dinas i Dyddewi.

2004-07 Codi’r cloestrau newydd.

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

Llinell amser Tyddewi1900OC1700OC1500OC1300OC1200OC900OC600OC500OC

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy