For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:

Corff yr Eglwys

Y corff ywr rhan hynaf or eglwys gadeiriol sydd wedi goroesi. Codwyd y sgrin yn y 12fed ganrif gan yr Esgob Peter de Leia a Giraldus de Barri (Gerallt Gymro neu Giraldus Cambrensis). Cafodd yr Esgob Peter a Gerallt eu hesgusodi rhag y Drydedd Groesgad er mwyn gorffen yr Eglwys Gadeiriol.
Mae corff yr eglwys wedii adeiladu mewn arddull Normanaidd Drosiannol. Doedd dim seddi yn wreiddiol a chir corff ei ddefnyddio ar gyfer gorymdeithiau o dan do. Mae patrwm gwahanol wedii gerfio ar bob un or bwu crwn.

 

 

 


Oherwydd seiliau annigonol ac effeithiau daeargryn yn ystod y 13eg ganrif, maer waliau ym mhen gorllewinol corff yr eglwys yn pwyso tuag allan. Dyna pam maer nenfwd wedii wneud o bren yn hytrach na chromennau carreg.Lleoliad Corff yr Eglwys
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy