Am fanylion pellach, ac am luniau mewnol o'r Eglwys Gadeiriol, dewiswch un o'r opsiynau a ganlyn:
Y Pwlpitwm
Gwnaeth yr Esgob Gower waith helaeth yn yr Eglwys Gadeiriol ac oi hamgylch yn y 14eg ganrif. Iddo ef y priodolir Palas yr Esgob.

 

Aeth ati i ailwampio llawer or tu mewn ir Eglwys Gadeiriol. Un or enghreifftiau gorau or gwaith adeiladu hwn, o bosibl, ywr sgrin garreg neur pwlpitwm syn rhannu corff yr eglwys oddi wrth y cr. Y tu mewn ir pwlpitwm ceir cromennau amlinellol, wedii haddurno murluniau. Credir bod y rhain yn deillio o sgrin gynharach a lyncwyd yn y sgrin bresennol.

 

 


Beddrod yr Esgob Gower

Mae beddrod yr Esgob Gower wedii leoli yn adran ddeheuol y pwlpitwm (gweler y llun ar y dde).

 

 

 

 

 

 Lleoliad y Pwlpitwm
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy