For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:Y CrMae Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn unigryw am fod y brenin neur frenhines sydd ar yr orsedd yn aelod or Cabidwl. Gwelir yr Arfbais Frenhinol ar un or seddi.

Cafodd seddir cr eu hadeiladu tua diwedd y 15fed ganrif neu ddechraur 16eg. Ar y teils canoloesol sydd wedi goroesi, gwelir arfbeisiau boneddigion. Mae arfbeisiau wediu peintio hefyd ar gefn rhai or seddi ac ym mhen y meinciau.

 

 


Ar ochr isaf y seddi misericord ceir cerfiadau cain or 16eg ganrif. Delwedd ganoloesol gyffredin ywr "Gŵr Gwyrdd" (chwith).

 Lleoliad y Cr
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy