For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:Creirfa Dewi SantYn ystod y 10fed ganrif ar 11eg dioddefodd yr eglwys gadeiriol gyrchoedd cyson gan Lychlynwyr o forffyrdd y gorllewin. Y cyfan a welai ymwelydd yn yr 11eg oedd safle anial a chreirfa Dewi Sant ar goll o dan y prysgwydd. Gwyddys bod y greirfa wedii symud or eglwys yn 1089 a bod y metelau gwerthfawr a fun ei haddurno wediu tynnu.

Ar l 1123, pan sicrhaodd yr Esgob Bernard "fraint" gan y Pab Calixtus II daeth Tyddewi yn ganolfan o bwys ar gyfer pererindodau. Roma semel quantum: bis dat Menevia tantum - Mae un daith i Rufain yr un fath dwy daith i Dyddewi.

Ym 1275 cafodd creirfa newydd ei chodi ar ochr ogleddol y presbytri yn ymyl y brif allor. Mae gweddillion sylfaen y greirfa hon iw gweld hyd heddiw (gweler y llun uchod). Yn wreiddiol byddai canopi pren addurnol uwchben y greirfa ac arno luniau o Dewi Sant, Padrig Sant a Sant Denis o Ffrainc. Roedd creiriau Dewi Sant a Stinan Sant yn cael eu cadw mewn cist garreg ar sylfaen y greirfa. Ir greirfa hon y daeth Edward I i weddo ym 1284.

Yn ystod y diwygiad aeth yr Esgob Barlow (1536-48), a oedd yn Brotestant pybyr, ati i dynnu gemaur greirfa a chipio creiriau Dewi a Stinan, a hynny er mwyn atal yr hyn oedd yn ei dyb ef yn ofergoelion.

 

 


Lleoliad Creirfa Dewi SantChwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy