For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:

Capel Sant Thomas Becket

Adeiladwyd y capel yn gynnar yn y 13eg, ac yna cafodd ei ail fodelun gyfan gwbl gan yr Esgob Gower yn ystod y 14eg ( ceidwr capel ei nenfwd or 14eg, ac maen rhan o adeilad tri llawr) Maer llyfrgell uwch ei ben.

Erys yn y Capel gawg dwbl or cyfnod Seisnig Cynnar a ddaeth or capel merthyr gwreiddiol.

Neilltuir Capel Sant Thomas Becket yn arbennig ar gyfer tangnefedd, myfyrdod a gweddi ddirgel.

 

 Lleoliad y Capel
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy