For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:Capel y Drindod Sanctaidd

Adeiladwyd y Capel gan Edward Vaughan, Esgob o 1509 i 1522, yn yr arddull unionsyth gan gynnwys fowtio bwaog. Fei lleolwyd ar safle a oedd yn wreiddiol yn fuarth agored, ond wedi ei lenwi sbwriel. Canlyniad y datblygiad hwn oedd creu capel hynod o gain, ac ynddo y mae bedd yr Esgob Vaughan.

 


Ail-adeiladwyd yr allor ar allorlun o dameidiau canoloesol. Maer gwrthgefn y tu l ir allor yn darlunio Sant Iago, Sant Andreas, Sant Pedr a Sant Paul.

Yn y testun Lladin fe geir: Wele Oen Duw, a ddug ymaith bechodaur byd

 Manylion or fowtio bwaog: addurnir y to ar muriau cherfiadau cain.Mae encil gwreiddiol y pererinion wedi ei osod o fewn hen wal allanol (12fed ganrif) Credir gan lawer fod yr esgyrn o fewn y gasgen yn perthyn i Ddewi Sant a Sant Iwstinian.

 Lleoliad Capel y Drindod SanctaiddChwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy