For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:


Capel Mair

Adeiladwyd yn gyntaf ar ddiwedd y 13eg ganrif, ac fei cwblhawyd gan yr Esgob Martin. Ychwanegwyd y Sedile ar beddrodau gan yr Esgob Gower yn ystod y 14eg ganrif. Yn ystod yr 16eg ganrif ail fodelwyd Capel Mair gan yr Esgob Vaughan, a rhoddwyd iddo do bwaog. Dygwyd y plwm oddi ar y to yng nghanol 17eg ganrif ac fe gwympodd y nenfwd bwaog yng nghanol y 18fed ganrif. Adferwyd ym 1901 gan Oldrid Scott, ac fe erys llawer o nodweddion canoloesol y capel hyd heddiw.

 

 

 

 

 Lleoliad Capel Mair
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy