Teithiau Tywys o gwmpas Eglwys Gadeiriol TyddewiMae gennym griw o wirfoddolwyr hyfforddedig, syn hapus i dywys ymwelwyr a phererinion o gwmpas yr Eglwys Gadeiriol.

Teithiau Grŵp
Rydym yn croesawu grwpiau o bob oedran ir Eglwys Gadeiriol.
Rydym yn gwneud pob ymdrech i hwyluso pererindodau.
Gadewch i ni wybod am unrhyw ddiddordeb neu anghenion arbennig.
Mae Teithiau yn Gymraeg yn bosib pan fydd tywysydd ar gael.
Croesewir grwpiau sydd diddordeb arbennig.

Gall parton taith ddarparu eu tywysydd eu hunain drwy drefniant ac wedi ymgynghori. Dylai cwmnau teithio nodi nad yw archeb am daith yn bodoli nes eu bod wedi derbyn nodyn cadarnhad gennym ni.

Darllenwch y canllaw isod ynghylch rhoddion os gwelwch yn dda .

Croesewir Ymweliadau gan Ysgolion yn arbennig.
Gellir trefnu teithiau i gefnogi meysydd penodol yn y Cwricwlwm e.e. Addysg Grefyddol (Bywyd Dewi Sant, Pererindota, Arwyddion a Symbolau, Mannau Addoli, yr Eglwys a Chymuned), Hanes (Teyrnasoedd Canoloesol, y Tuduriaid) ac eraill. Gofynnwch i ni deilwrar ymweliad i ateb gofynion eich ysgol.


Ni chodir tl am ymweliadau gan ysgolion, ond croesewir rhoddion.

Cyswllt:  Cysylltwch Swyddfa'r Eglwys Gadeiriol am gymorth ychwanegol os gwelwch yn dda, neu defnyddiwch y ffurflen ym holiadau.  Gallwch hefyd e-bostio isode info@stdavidscathedral.org.uk

Yn ystod mis Awst byddwn yn ceisio darparu teithiau rheolaidd ddyddiau Llun am 11 y bore, ddyddiau Gwener am 2.30 y prynhawn a ddyddiau eraill yn l y gofyn ac argaeledd tywysydd. Gweler yr hybysiadau ym Mhorth y De ac ar y Daflen Sedd Wythnosol.

Mae angen ychydig o rybudd arnom i drefnu taith, ond os oes diddordeb gennych yna gwnewch ym holiadau, os gwelwch yn dda.

Ni chodir tl, ond rydym yn croesawu rhoddion syn gymorth i gwrdd chostau cynyddol cynnal y Lle Sanctaidd hwn.

Mae angen 4 oddi wrth pob oedolyn sy'n ymweld dim ond er mwyn cadwn pennau uwchlawr dŵr.

Gwirfoffolwyr ywn tywyswyr i gyd. Os ydych yn drethdalwr yn y DU gallwch gynyddu gwerth eich rhodd drwy ddefnyddior amlenni rhodd gymorth. Gofynnwch ich tywysydd am un.

Enw:

E-bost:

Neges:

Cysylltwch fi:

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

Golwch dyfnach ...

Ywchwanegwch at eich gwybodaeth drwy fynd a'r daith tywys o'r Eglwys Gadeiriol.

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy