Friends of St Davids Cathedral

Ffurfiwyd y Gyfeillion yn 1932 gan y Deon, Watkyn Morgan.

Y mae'r Cyfeillion yn mudiad sydd yn cynnwys unigolion, grwpiau ffurfiol a plwyfi ar draws y byd sydd am gefnogi gweinidogaeth a chenhadaeth Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Amcanion y Gyfeillion

I gynorthwyo y Deon a'r Cabidwl yn eu gwaith o adnewyddu a gofalu yr Eglwys Gadeiriol er gogoniant Duw ac er clod Dewi Sant.

Name:

Email:

Address:

Contact me:

Alternatively, click below to send an email:

Email: The Friends

What you have to commit is also very simple.

A minimum of 10 per year makes you a Friend but you can of course contribute as much as you like. You can become a Life member for a minimum of 250. Your church, company or club or association can also join and receive the same benefits for a minimum of 25. Those who pay tax in the United Kingdom can help even more by offering their subscriptions and lump sums under Gift Aid enabling us to recover tax. Friends living outside of the U.K. can pay by cheque or cash in the currency of their own locality.

 

 

American Friends of St Davids Cathedral

Our American Friends has set up a North American daughter group in the United States which has been incorporated as a not-for-profit organization in the Commonwealth of Virginia.

This is intended to give those paying tax in the U.S. the opportunity to make tax-deductible gifts to the American Friends. Members will receive newsletters and other information about the Cathedral and AFSDC activities throughout the year.

If you wish to become an American Friend of St. Davids Cathedral please contact the address below and they will be pleased to give you all the necessary details for joining.

The American Friends of St. Davids Cathedral now have their own website at American Friends Website

AFSDC c/o St David's Episcopal Church, 5105 Macomb St. N.W., Washington, DC 20016

Email: afsdc@verizon.net

 

 

Swyddogion & Phwyllgor Gwaith

Llywydd: Y Gwir Barchedig J Wyn Evans, Esgob Tyddewi 

Is-Lywydd: Dr George Middleton

Cadeirydd: Y Tra Pharchedig D Jonathan R Lean, Deon Tyddewi

Ysgrifennydd: Mr Harri Williams

Trysorydd: Y Tra Pharchedig D Jonathan R Lean, Deon Tyddewi

Trysorydd Cynorthwyol: Miss Catherine Marks

Pwyllgor Gwaith:

6 Aelod a enwebwyd gan y Deon a'r Cabidwl:

 Y Barchedig Canon Trysorydd Aled Williams, Y Barchedig Canon Dorrien Davies, Y Barchedig Canon Canon Euros Thomas, Y Barchedig Canon John Morgan Davies, Y Barchedig Canon Roger Hughes, Y Barchedig Canon Michael Lloyd Rees.

6 Aelod a etholwyd gan y Gyfeillion:

Mr David Collins, Mr Arwel Davies, Mr Paul Evans, Mrs Melba Griffiths, Mrs Carolyn Salmon, Mr Geoffrey Tate

Gwyl y Gyfeillion 2010Fe fydd Gwyl y Gyfeillion 2010 yn cael ei gynnal rhwng y 11-12fed o Fedi.

Y Siaradwr Gwadd fydd Arglwydd Dafydd Elis Thomas, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y Pregethwr ar fore Dydd Sul fydd: Y Barchedig Philip Corbett SSC, Curad Cynorthwyol Priordy Worksop.

Gwyl y Gyfeillion 2008

Cafwyd y llun isod ei dynnu ar ol Gosber yn ystod yr Wyl 2009. Y mae'r llun yn dathlu parhad tri ysgoloriaeth corawl yn yr Eglwys Gadeiriol a chefnogwyd gan y Gyfeillion.

(Ch i Dde): Yr Esgob, Mr Mark Darling, Mr Phylip Nichols, Miss Charly Dennis, Y Deon a'r Ysgrifennydd.Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy