Cabidwl y Gadeirlan

I ddysgu mwy am aelodau Cabidwl y Gadeirlan, pwyswch ar eu teitlau.

YR ESGOB

Y GWIR BARCHEDIG J W EVANS (Cafodd ei orseddu ar 6 Rhagfyr 2008)

DEON

Y TRA BARCHEDIG D J R LEAN (Cafodd ei osod ar 25 April 2009)

ARCHDEACONS

2009     Llandyfriog: Yr Hybarch W A Strange Archddiacon Ceredigion

2012     Llanrhian: Yr Hybarch W R Hughes Archddiacon Caerfyrddin

2009     Caerfarchell: Canon D M Wight Archddiacon Tyddewi

CANONIAID

Cursal 1af: Y SOFREN

2012     Llandysiliogogo: Canon S R Bell Canon Trysorydd

2009     Llawhaden: Canon Dr P H B Thomas Cangellor a'r Canon Llyfrgellydd

2001     Llanfaes: Canon W D A Griffiths

2001     St Nicholas, Penyffos: Canon G D Gwyther

2007     Llangan: Canon D P Davies (Canon Trigiannol)

2009     3ydd Cursal: Canon S E Jones

2009     Caerfai: Canon C L Bolton

2009     Mathri: Canon R Jones

2009     4ydd Cursal: Canon M Ll Rees

2011     6ed Cursal:  Canon J Gainer

2012     5ed Cursal: Canon A J Davies

2012     Trefloden: Yr Hybarch Alun Evans

Canoniaid Mygedol: Canon R Griffiths, Canon B D Witt, Canon R H E Davies

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy