Clerigwyr Plwyf Rheithorol Dewisland

Y DEON

Y Tra Barchedig D Jonathan R Lean
Rheithor o Fywoliaeth Reithorol Bro Dewi

Y CANON TRIGIANNOL

Y Parchedig Canon Dorrien Davies 

OFFEIRIAD CYFRANNOG

Y Parchedig Michael I. Plant
Lower Treginnis, St Davids, Haverfordwest SA62 6RS.

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy