Staff yr Eglwys Gadeiriol

Gweinyddwr yr Eglwys Gadeiriol - Miss Moyra Skenfield
Tel: 01437 720202 Facs: 01437 721885
E-bost: info@stdavidscathedral.org.uk

Cynorthwydd Personol y Deon - Miss Rebecca Lewis
Tel: 01437 720202 Facs: 01437 721885
E-bost: info@stdavidscathedral.org.uk

Clerc y Gabidwl - Mr Arwel Davies
Tel: 01348 873671

Byrllysgydd y Deon - Mr Barrie Webb
Tel: 01437 720507

Y Gofalydd Cynorthwyol - swydd yn wag

Swyddog Addysg a Phererindod - Mrs Janet Ingram
Tel: 01437 729151
Ebost: education@stdavidscathedral.org.uk

Swyddog Cynorthwyol Addysg a Phererindod - Mrs Clare Williams
Tel: 01437 729151
Ebost: education@stdavidscathedral.org.uk

Yr Uwch Dirmon - Mr Tony Pearce MBE

Organydd a Meistr y Coryddion - Mr Daniel Cook
Tel: 01437 720128
Ebost: stdavidsmusic@gmail.com

Organydd Cynorthwyol - Mr Simon Pearce
Tel: 01437 720057
Ebost: sk.pearce@onetel.com

Gweinyddwr Gwyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi - Miss Sophie Davies
Ebost:stdavidsfestival@gmail.com

Ysgrifennydd Anrhydeddus Cyfeillion yr Eglwys Gadeiriol - Y Parchedig Harri Williams
Ebost: harri1985@googlemail.com

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy