Siop yr Eglwys Gadeiriol

Mae yna ddwy siop yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Mae siop yr Eglwys Gadeiriol ar ben l gorllewinol corff yr Eglwys ac y mae'n cadw stoc eang o lyfrau, cerddoriaeth ac anrhegion. Yn benodol, mae ganddi amrediad eang o lyfrau sydd o ddiddordeb crefyddol  ac mae'n medru archebu llyfrau i'w cwstmeriaid o'i prif gyflenwyr, sef STL (Send the Light). 

Mae Siop y Donum yn arbenigo mewn anrhegion Cymreig a Cheltaidd, crefftau a llyfrau. Fe'i cyrhaeddir drwy groesi'r afon dros y bont garreg. 

Manylion Cyswllt

Siop yr Eglwys Gadeiriol           01437 720060
Domus                                      01437 720199
Facs                                          01437 721885

e-bost info@stdavidscathedral.org.uk

St Davids Cathedral by The Very Reverend J Wyn Evans the Dean of St Davids Cathedral Price 9.99 Guide to St Davids Cathedral Price 3.99
The History and Antiquities of St Davids by W B Jones & E A Freeman (first published 1856) Price 15.99 The Misericords of St Davids Cathedral by Nona Rees (Assistant Cathedral Librarian) Price 1.95
The Organs of St Davids Cathedral by Geraint Bowen (former Cathedral Organist and Master of the Choristers) Price 4.95 Wood Carvings in St Davids Cathedral Pembrokeshire by Michael J Davies Price 6.99
Pilgrimage A Welsh Perspective by Terry John and Nona Rees Price 14.95 The Story of Saint David by Sian Lewis (suitable for children) Price 2.50
Saint David Patron Saint of Wales by Rhiannon Ifans (suitable for children) Price 6.95 St Davids Cathedral in cross stitch including all embroidery silks needed Price 18.99
David Patron Saint of Wales greetings card based on a design for a bone china commemorative plate Price 1.95 Bishops Palace and Cathedral greetings card from a painting by Hugh Lane-Davies Price 1.95
St Davids Cathedral greetings card from a painting by John Piper St Davids Cathedral 3D greetings card designed by Phil Forder
 
Notelets with 5 cards of the Cathedral and 5 of the Trumpeting Angels (detail from the organ case) Price 2.99  

Lleoliad y SiopChwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy