Yr Eglwys Gadeiriol
A hithaun sefyll ar benrhyn godidog yn Sir Benfro yn estyn allan ir Iwerydd ar safle mynachlog gynharach or chweched ganrif a godwyd gan Ddewi Sant, nawddsant Cymru, mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi wedi bod yn gyrchfan pererindod ac addoliad am dros 800 mlynedd. Heddiw maer adeilad ysblennydd hwn a godwyd er gogoniant i Dduw yn parhau i fod yn eglwys fyw, fyrlymus syn cynnig heddwch ar gyfer gweddi a defosiwn.


Dechreuwyd y eglwys gadeiriol bresennol rywbryd rhwng tua 1180 ac 1182 ac y maen benllanw canrifoedd o ailadeiladu ac estyn. Wedi ei hadeiladu yn y dull Normanaidd Drawsnewidiol gan ddefnyddio tywodfaen porffor Cambriaidd graen mn, mae wedi goroesi cwymp ei thŵr a daeargryn yn y 13eg ganrif, er bod y llawr erbyn heddiw gogwydd amlwg, maer bwu yn gwyro or fertigol, ac mae talcenni dwyreiniol a gorllewinol yr adeilad yn amrywio tua phedwar metr ran taldra!


Mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi fel y gwelwn hi heddiw wedi ei hestyn ai newid dros y canrifoedd gan nifer o unigolion, ond maen debyg mair dylanwad mwyaf ar ei golwg oedd yr Esgob Gower yn ystod y 14eg ganrif, ac yn ddiweddarach yn ystod y 19eg ganrif y pensaer o fri, Syr George Gilbert Scott, a ymgymerodd ag adnewyddu sylweddol or adeiladwaith. Yn yr ugeinfed ganrif cafodd Neuadd y Santes Fair, oedd mewn cyflwr adfeiliedig, ei hadfer ar gyfer ei defnyddio fel neuadd y plwyf ac yn yr 21ain ganrif mae adfer y cloestrau wedi gwneud ein hargraff sylweddol ni ar bryd a gwedd yr Eglwys Gadeiriol.

Mae seiliaur Egwys Gadeiriol yn symud o hyd, er y mymryn lleiaf, ond erys yn destament cadarn a pharhaus i ogoniant Duw, yn cyfareddu ac yn ysbrydolir miloedd syn ymweld bob blwyddyn.

 

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy