Oriel y ClwystrauMae ardal y Clwystrau newydd wedi gwella'r cyfleasterau sydd ar gael yn yr Eglwys Gadeiriol yn fawr iawn.  Yn Neuadd y Santes Fair mae'r Ffreutur ac Oriel y Clwystrau yn ategu ei gilydd yn berffaith, gan gynnig bwyd da ac arddangosfeydd diddorol mewn lleoliad hardd.  Mae'r ddau ar agor drwy'r flwyddyn.

Mae ardal yr Oriel yn yr adeilad yn olau ac yn rhoi hwb i'r galon, ac mae lliwiau golau'r hen bensaerniaeth a symlrwydd coeth y newydd yn creu cefndir perffaith i arddangosfeydd o bob math.  Mae'r Oriel yn cynnig lle gwych i arddangos celf a chreft o'r safon orau, gan gynnwys gwaith gan artistiaid o Sir Benfro ac eraill o'r tu hwnt sydd yn ymdeimlo 'r ardal hon ac wedi cael eu hysbrydoli ganddi.  Mae rhaglen yr arddangosfeydd yn newid yn gyson drwy'r flwyddyn.Yn ddiweddar rydyn ni wedi dangos gwaith serameg, lluniau olew, llyniau camera o olygfeydd, printiau pen ac inc, tecstiliau a gwaith metel.


The Cloisters Gallery locationChwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy