Dyddiadur yr Eglwys Gadeiriol

TAITH Y DDINAS CALAN MAI - Lan lofft, lawr lofft yn Nhyddewi

Mae croeso i bawb ymuno  Thaith Dirgel y Ddinas ar Ddydd Sadwrn y 1af o Fai.  Bydd yn brofiad anfawrol!

Dechrau yn Sgwr y Groes, Tyddewi am 10yb.  Bydd Tywysoges Maberang o Lesotho yn bresennol. 

Mae ffurflenni gystadlu ar gael o Siop y Bobl neu'r Swyddfa Bost.

Digwyddiad i godi arian ar gyfer 'Ystafell Tyddewi' yn y Canolfan Cymru, a fydd yn cael ei adeiladu yn Lesotho, yw hwn.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy