Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Come for a Fun Morning at Dewi's Acre

On Saturday 23rd October from 10:00am to 12:30pm

Autumnal Family Fun in Dewi's Acre

Leaf printing, Tree hugging, Hedgehog hunting, Habitat Making and HOT CHOCOLATE 

ALL WELCOME