Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Festival of Nine Lessons and Carols

With COVID restrictions in mind, we had a much smaller attendance this year, but always greatly appreciated.