Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Cathedrals at Night

A special light  in a special place on a special night #cathedralsatnight