Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Cor Dyfed Choir

Saturday, 16 July, 2022 - 19:30

Sacred to Swing - A Celebration of the Mass across 5 centuries