Dewch i'r Eglwys Gadeiriol


Dysgwch am hanes yr Eglwys Gadeiriol
Dewch i fwyta yn y FfreuturGweld casgliad y TrysordyAstudiwch yn Llyfrgell yr Eglwys Gadeiriol


Golygfeydd o'r Eglwys Gadeiriol
Croeso'r Deon

Mae eglwys wedi bod ar y safle hon ers y chweched ganrif. Mae gweddi ac addoliad wedi'u cynnig i Dduw bob dydd am y 1500 blwyddyn diwethaf. 

Geiriau olaf Dewi Sant i'w ddilynwyr oedd 'Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y pethau bychain.' Gobiethiaf trwy'r wefan hon y byddwch yn weld rhai o'r pethau bychain yr ydym yn ei wneud yma yn Nhyddewi i anrhydeddu Duw a Dewi Sant a sefydlodd y Gadeirlan hon.

Y Tra Pharchedig Jonathan Lean
Deon Tyddewi


NEWYDDION YR EGLWYS GADEIRIOL

ORGANYDD NEWYDD I'R GADEIRLANY mae'n bleser gan Ddeon a Chabidwl y Gadeirlan cyhoeddi bod Oliver Waterer, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cerddoriaeth yn Gadeirlan Chelmsford, wedi ei benodi yn Organydd a Meistr y Coryddion newydd Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Edrychwn ymlaen at groeso Oliver i Ddyddewi yn mis Medi.  

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

Gwyl yr Eglwys GadeiriolCliciwch yma am ragor o wybodaeth.

DYDDIADUR Y GADEIRLAN

Gwasanaethau'r Gadeirlan
Am fanylion cliciwch yma

Oriel y Clwystrau
Am fanylion ynglyn ag arddangosfeydd yn y dyfodol cliciwch yma 

TY'R PERERINAm fwy o wybodaeth am Ty'r Pererin, Canolfan Addysg a Phererindod newydd y Gadeirlan, cliciwch yma.

CYNGHERDDAU'R HAF

Cynhelir Cyfres Cerddoriaeth yr Haf yn y Gadeirlan ar nos Mercher am 7.30yh o 10 Gorffennaf hyd at 18 Medi. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy