For further information and images of the cathedral interior please select an area from below:Uwch Allor
Maer Uwch Allor yn ganolbwynt i addoliad yr Eglwys Gadeiriol. Maer allor presennol yn llai nar un ganoloesol flaenorol a all fod wedi gorchuddior cyfan o arwynebedd y gris uchaf.

 

Adnewyddwyd ac ailadeiladwyd yr ardal hon yn sylweddol yn ystod y bymthegfed a'r unfed ganrif ar bymtheg. Maer teils llosgliw a osodwyd o fewn y seintwar ar to nenbren crwm sydd wedii beintio yn enghraifft or gwaith hyn.

 

 Lleoliad yr Uwch Allor
Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy