Pobl yr Eglwys GadeiriolO'r chwith i'r dde: Yr Esgob, Y Canon Trigiannol a'r Deon.

YR ESGOB

Etholwyd John Wyn Evans, yn 128fed esgob yr esgobaeth gan Goleg Ethol yr Eglwys yng Nghymru, a gyhaliwyd ar 1 Medi 2008. (Am fanylion pellach ynglyn ymrwymiadau'r Esgob pwyswch ar deitl yr adran hon).

Y DEON

Ganwyd David Jonathan Rees Lean yn Abergwaun ym mis Mai 1952. Pan oedd yn ifanc roedd yn weithgar iawn, nid yn unig ym mhlwyf Abergwaun ond hefyd ym mhlwyf Wdig, ar l iddo symud yno yn 1966. Clywodd alwad ir weinidogaeth yn gynnar iawn ac yn 1971 aeth i Neuadd Burgess, Llanbed i astudio ar gyfer bod yn offeiriad. Ar l bod yno am dair blynedd roedd yn dal yn rhy ifanc i gael ei ordeinio, felly anfonodd yr Esgob Eric Roberts ef i Goleg yr Atgyfodiad, Mirfield yn 1974. Ordeiniwyd ef yn ddiacon ym mis Gorffennaf 1975 ac yn offeiriad yn 1976. Treuliodd chwe mlynedd fel ciwrad yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych y Pysgod, lle cafodd y fraint o weithio dan ddau reithor; y diweddar Ganon Vernon Johns ar Gwir Barchedig Dewi Bridges a ddaeth, yn ddiweddarach, yn Esgob Abertawe ac Aberhonddu. Yn 1981 daeth yn ficer Llanrhian, Llanhywel a Llanrheithan (sydd, nawr, yn rhan o Fywoliaeth Reithorol Bro Dewi) ac yn 1988 cafodd wahoddiad gan yr Archesgob George Noakes i fod yn ficer Eglwys Sant Martin Hwlffordd ac Eglwys Sant Ismael Lambston. Yn 2000 penodwyd ef yn Ganon Preswyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Flwyddyn yn ddiweddarach, pan gafodd Bywoliaeth Reithorol Bro Dewi ei ffurfio, penodwyd ef yn Ficer Tm gyda chyfrifioldeb am blwyf Tyddewi. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth ac wedi bod yn aelod brwd o gorau lleol ers blynyddoedd. Mae yn un o denoriaid Cr yr Eglwys Gadeiriol a Chantorion John S Davies. Ers blynyddoedd hefyd mae wedi bod yn gysylltiedig Chymdeithas Deillion Sir Benfro, fel Cadeirydd i ddechrau ac yn awr fel Is-Lywydd. Mae hefyd yn Gadeirydd Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Y CANON TRIGIANNOL

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

RHAGOR O WYBODAETH

Am fanylion ynglyn ag aelodau Cabidwl y Gadeirlan, Staff y Gadeirlan a'r Clerigwyr ym Mhlwyf Rheithorol Dewisland, pwyswch ar un o'r dewisiadau sydd ar y chwith.

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy