Gwybodaeth i YmwelwyrMae swm sylweddol o wybodaeth gyffredinol i ymwelwyr, isod. Ychwanegir at hyn gan gofnodion eraill ar ddewislen yr Ymwelwyr. Dylech roi sylw arbennig ir tudalennau hynny syn nodi sut y cewch chi hyd i ni a beth iw wneud petaech am dynnu llun chamera.

Nid oes tl mynediad, ond rydym yn falch, bob amser, i dderbyn rhoddion gan ymwelwyr. Gwnewch fel y gwelwch yn dda ac ni roir pwysau arnoch i gyfrannu. (Dangosir arwydd bychan yn cofnodi ein treuliau beunyddiol anferthol!)

Oriau Agor
Rhwng 9.00 a 5.30pm (er bod yr eglwys gadeiriol yn cau ynghynt yn ystod y Gaeaf ar ddiwrnodau pan na chenir Hwyrol Weddi; bryd hynny byddwn yn cau wedi adrodd Hwyrol Weddi am 4.00pm)

Trefn Gwasanaethau'r Eglwys Gadeiriol

Suliau
8.00 Holy Communion (yng nghorff yr eglwys)
9.30 Cymun Bendigaid (yng Nghapel Mair)
9.30 Parish Communion (Cenir ar y 4ydd Sul)
11.15 Choral Mattins (Cenir y Cymun ar y 4ydd Sul)
6.00 Choral Evensong (Cenir Hwyrol Weddi)

Dyddiau gwaith
8.00 Morning Prayer and Holy Communion
6.00 Choral Evensong or Evening Prayer gweler Trefn y Gwasanaethau am fanylion

Ar ddyddiau Mercher
8.00 Morning Prayer and Holy Communion
10.00 Holy Communion
6.00 Choral Evensong

Tl Mynediad
Nid ydym yn derbyn cymorth uniongyrchol gan y wladwriaeth ac ni chodir tl mynediad. Mae angen, sut bynnag, ryw 2,000 bob dydd i dalu am waith cynnal a chadw ac i sicrhau bod drysaur Eglwys Gadeiriol hynod hon yn agored. Awgrymwn gyfraniad o 3 gan oedolyn a mynediad yn rhad i blant.

Teithiau
Ceir teithiau tywysedig yn ystod yr haf. Pwyser yma am ragor o wybodaeth

Tynnu lluniau
Ceir  trwydded or Siop Lyfrau am 1.50 a 3.00 am fideo

Ymwelwyr ag anableddau
Mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn croesawu ymwelwyr ag anableddau
Ceir cadair olwyn iw defnyddio yn yr Egwys Gadeiriol yng Nghyntedd y De.
Mae toiled addas ar gyfer ymwelwyr ag anabledd yng Nghlawstr y De.
Ceir system ddolen yng Nghorff yr Eglwys ac yn y Gangell.

I drafod eich anghenion arbennig chi, ffonier naill ai 01437 720202 neu 01437 720204 neu ebostier info@stdavidscathedral.org.uk

Cymorth a Chefnogaeth
Mae offeiriaid yr Eglwys Gadeiriol bob amser yn falch i gynnig cefnogaeth a chymorth pan yw  hynnyn bosibl. Os hoffech air ag offeiriad yn ystod eich ymweliad, ewch ir siop neu mynnwch air ag un o Ofalwyr yr Eglwys.

Capel Sant Thomas a Chapel Mair
Neilltuir y rhain i weddi a myfyrdod

Siopaur Eglwys Gadeiriol
Mae Siop yr Eglwys Gadeiriol ym mhen orllewinol Corff yr Eglwys a cheir yno ddewis helaeth o lyfrau, cerddoriaeth ac anrhegion. Mae Siop Domus syn arbenigo ar grefftau a llyfrau o Gymru ar gwledydd Celtaidd ar draws yr afon.  Pwyser yma am ragor o wybodaeth

Y Trysordy
Yn y Trysordy, syn rhan or Clawstrau, y cedwir ac y dangosir trysoraur Eglwys Gadeiriol gan gynnwys baglau a modrwyau esgobion or Oesau Canol, llawysgrifau addurnedig, defnyddiau a llestri arian. Pwyser yma am ragor o wybodaeth information.

Y Ffreutur
Yn y Ffreutur newydd yn Neuadd Mair ceir coffi a the da (ynghyd dewis o nwyddau Masnachu Teg); paratoir bwyd cartref o gynhwysion lleol. Maer mezzanine ar golygfeydd dros yr Eglwys Gadeiriol ar gerddi yn nodweddion hynod.  Pwyser yma am ragor o wybodaeth

Am wybodaeth ychwanegol cysyllter ag:
Eglwys Gadeiriol Tyddewi
Y Clos
Tyddewi
Sir Benfro SA62 6RH

Ffn 01437 720199/720204
Ffacs 01437 721885

E-bost information@stdavidscathedral.org.uk

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy