Digwyddiadau Arbennig Eraill

DIWRNODAU O ADFYWIO'R ENAID 2013

Yng Nghloestrau'r Eglwys Gadeiriol

Dydd Sadwrn 21 Medi
'Bringing our gifts' gan Helen Aspden ac Enid Morgan

Dydd Mercher 20 Tachwedd
'I give you my peace' gan Gina a Trevor Silverman 

Dechrau - 10.00yb
Gorffen - 4.00yp

Gallwch gael cinio yn y Ffreutur neu ddod a'ch bwyd eich hunan

I gael lle, cysylltwch gyda'r Swyddfa'r Deondy
01437 720202  -  info@stdavidscathedral.org.uk

'Os yw'ch corff yn rhedeg yn rhy gyflym, rhowch gyfle i'ch enaid ei ddal.'

MWY O WYBODAETH

I gael gwybod am ddigwyddiad yn ystod yr wythnos hon neu'r wythnos nesaf  ewch i Addoliad - Yr Wythnos Hon neu Addoliad - Yr Wythnos Nesaf.

Os mai Cyngerdd sydd ymlaen, pwyswch yma.

 

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy