Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Alis Huws - Harp

Friday, 27 May, 2022 - 20:30

This late-night, candlelit concert promises to be an atmospheric delight by Alis Huws, official Harpist to HRH The Prince of Wales. Programme includes music by Bach, Britten, Caroline Lizotte and Grace Williams.

Mae’r cyngerdd hwyrnos hwn yng ngolau cannwyll gan Alis Huws, telynores swyddogol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yn addo bod yn bleser pur. Mae’r rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan Bach, Britten, Caroline Lizotte a Grace Williams.

To Book Tickets please click here https://stdavidscathedralfestival.org.uk/events/alis-huws-harp/