Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Croeso i Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Er y chweched ganrif saif eglwys ar y safle hwn ac yma hefyd , ers mil pum cant o flynyddoedd, offrymir gweddi ac addoliad I Dduw yn feunyddiol . Mae’r arfer hwn yn parhau hyd heddiw.

Byddwch yn wyliadwrus ac yn  ddiogel. Yr ydym ninnau yn edrych ymlaen at eich gweld yma cyn bo hir. Boed  i gariad cadarn Duw ynghyd a’i dosturi a’i wydnwch  ein cynnal wrth I ni ddal ati nes daw cyfnod  rhwyddach.

Oriau agor

10.00 i 16.00 (Llun i Sadwrn)
13.00 i 16.00  (Sul)

Mae’r mynediad 

Mae’r mynediad i’r Gadeirlan am ddim. Derbynnir rhoddion a diolch a gwerthfawrogiad.

Rhowch sylw os gwelwch yn dda i’n tudalen “Ymweld a ni”  lle ceir  gwybodaeth bwysig am gyfyngiadau Covid 19

Services and events

Today's services & prayer

Due to the Covid-19 coronavirus, pre-booked tours are not yet permitted.

For more information, see our helping you to feel safe information.

Can't attend a service? Send us a prayer request instead...

Send a prayer request

Upcoming special services and events

Festival Launch - Childrens Festival Chorus
27th May 2022

The Festival opens with a family concert from 6-7pm, directed by Oliver Tarney, respected animateur and composer.

Alis Huws - Harp
27th May 2022

This late-night, candlelit concert promises to be an atmospheric delight by Alis Huws, official Harpist to HRH The Prince of Wales.

Things to do at home image

Things to do at home

Check out our Things to do at home page for lots of ideas to keep you and your family entertained!

Find out more...
St Davids Cathedral Festival - click to visit

Latest news

Follow us

News

Sixth Sunday of Easter

A special light  in a special place on a special night #cathedralsatnight

We have vacancy for Choral Scholars

Congratulations to Canon Dewi Roberts collated and installed as Canon Chancellor, and Reverends Delyth Wilson and John Cecil as Canons at Evensong tonight.

Parish news

For Cathedral notices and other parish-related information, download our regular newsletter below.